עורך דין לענייני משפחה

איך מתגרשים

איך מתגרשים? אנשים רבים סבורים שניתן לבחור היכן מתגרשים(בבית המשפט לעניני משפחה או בבית הדין הרבני) אלא שמדובר בטעות כאשר מדובר ביהודים.

למאמר המלא >>
עורך דין לענייני משפחה

הפחתת והגדלת מזונות

הפחתת והגדלת מזונות – קיימות שתי דרכים לפיהן ניתן לקבוע את סכום המזונות: בהסכמת ההורים או בהעדר הסכמה – באמצעות הליך משפטי. כאשר הורים מסכימים על סכום המזונות הם יערכו הסכם שבו יפרטו את ההסכמה שלהם ובית המשפט או בית הדין הרבני יאשרו את ההסכמה הזו ויהפכו אותה לפסק דין.

כאשר אין הסכמה בין ההורים בית המשפט או בית הדין הרבני יצטרכו לקבוע את סכום המזונות אחרי שהצדדים יגישו את המסמכים הדרושים ואחרי שהצדדים עצמם ייחקרו.

למאמר המלא >>
עורך דין לענייני משפחה

מתי כדאי שיהיה יפוי כח מתמשך?

מתי כדאי שיהיה יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי חדש יחסית, משנת 2016, שמאפשר לכל אדם בגיר למנות לעצמו אדם אחר שיטפל בעתיד בענייניו האישיים, הרפואיים, והרכושיים, וזאת למקרה שכישוריו השכליים וצלילות דעתו חלילה ידרדרו בעתיד כך שהוא לא יוכל לטפל בעניינים אלו בעצמו.

למאמר המלא >>
עורך דין לענייני משפחה

על החיוב בטיפול פסיכולוגי בקרב מתבגרים בניגוד לרצונם

רבות נכתב על חשיבות הקשר בין הורים לילדיהם ואין חולק על כך.
בתי המשפט עושים כל מאמץ על מנת לחדש קשרים בין הורה וילד במקרים של נתק בקשר או קושי בקשר וכן במקרים של הסתה וניכור הורי, הכל מתוך ההבנה כי טובתו של ילד להיות בקשר קרוב ומשמעותי עם שני הוריו .

למאמר המלא >>